Tips🇨🇿🇬🇧🇫🇷

PŘEDBĚŽNÉ TIPY

Všechny doporučené procházky jsou přístupné buď veřejnou dopravou nebo autem. Ve všech případech jsem otestovala obě možnosti dopravy a ukážu vám, kde je možné zaparkovat a zda zdarma, nebo za peníze. Chcete-li naplánovat cestu v Praze autobusem, tramvají, metrem a někde dokonce přívozem a prozkoumat možná spojení, využijte webovou stránku www.dpp.cz nebo si stáhněte mobilní aplikaci pubtran. U procházek, kde se doporučuje jízda vlakem, je dobré vědět, že vlaky odjíždějí z pražského hlavního nádraží Hlavni nadrazi v Praze 2 nebo Smíchovského nádraží v Praze 5. Cestu můžete naplánovat pomocí webové stránky jizdnirady.idnes.cz
Psi musí nosit náhubky ve veškeré hromadné dopravě po celou dobu cesty. Doporučuji pružnou plátěnou verzi, která se během chůze snadno složí do kapsy a kterou většina psů snese díky velkým mezerám mezi pásky. Je levná a lze ji koupit ve většině pražských obchodech pro domácí mazlíčky a dokonce i v některých supermarketech. Nestyďte se a vemte svého psa s sebou, abyste měli jistotu, že najdete tu správnou velikost. Bude to mnohem méně trapné než nesouhlasný pohled cestujících veřejnou dopravou, když se váš pes chová jako šílený australský dingo, jak se snaží zbavit příliš těsného náhubku. Pro pražské procházky budete potřebovat dva cestovní lístky v ceně 30 Kč nebo pro sebe přepravní průkaz. Psi cestují v Praze a v příměstských zónách zdarma, obvykle platí 24 Kč. Aktualizované informace můžete zkontrolovat v angličtině na adrese www.dpp.cz/en/fare-in-the-periphery-areas
Jak již bylo řečeno, Praha je město vůči psům přátelské. Pokud nenarazíte na značku, která naznačuje omezení, použijte zdravý rozum a předvídejte, kdy je nejlepší omezit psa na chůzi po boku, abyste se na chvíli mohli podělit o cestu s malými dětmi nebo kolemjedoucím cyklistou. V každém popisu procházky jsem se snažila ukázat, kdy je dobré být bdělý, například v případě blížících se cyklistů nebo když je důležité dát psa opět na vodítko kvůli silnici v dohledu. Pro pohodlí vašeho psa jsem také uvedla, kde bude mít při procházce přístup k pitné vodě nebo vodě na koupání. A nakonec jsem pro vaše pohodlí zmínila některá místa, kde si můžete zvýšit radost z výletu tím, že se zastavíte na něco k snědku nebo třeba ochutnáte české pivo, samozřejmě pokud zrovna neřídíte.
Přestože nemnoho z následujících procházek je vyčerpávajících nebo technicky obtížných, dobře padnoucí ponožky a obuv, která je přizpůsobená chůzi v přírodě (pohodlné sportovní nebo turistické boty) je nutností. Při balení kapes nebo tašky mějte na paměti i svého čtvernohého společníka a vždy zabalte pár sáčků pro případnou psí potřebu, která se obvykle projeví zrovna ve chvíli, když odcházíte z nástupiště nebo parkoviště. Sbalte si s sebou také elastický obvaz, který dočasně ochrání psí tlapku, když se do ní váš miláček nešťastnou náhodou řízne nebo když se jinak zraní. Také nezapomeňte na pár psích sušenek, díky kterým váš pejsek vydrží až do dalšího krmení.
Pokud byste s vaším psem šli bez doprovodu, nezapomeňte před cestou někoho informovat o vašich plánech. V popisu jsem uvedla několik zón, kde najdete signál, ať už snížený nebo neúplný.
Některé z mých doporučených procházek částečně sledují značené stezky, ale obecně jsou to trasy, které jsem objevila a prozkoumala s Destiny a Artemisem až letos. Pro ty, kteří se potřebují pojistit mapou, doporučuji turistické mapy Klub Českých Turistů. Pokud si však s sebou chcete vzít podrobné mapy konkrétních oblastí, doporučuji, abyste si ukládali detailní snímky zón a přehled tras pomocí webu mapy.cz, což je vynález, za který jsem stále vděčná. A na závěr: všechny následující tipy s vámi sdílím s nadějí, že je budete sdílet i Vy.

Preliminary Tips

All my recommended walks can be accessed using either public transport or car. In all cases I have tested both and will indicate to you where it is possible to park and whether it’s free or not. To plan a journey in Prague by bus, tram, metro and even certain boat crossings, exploring a range of times and possible connections, you can use the website www.dpp.cz or download the mobile app pubtran. For the walks where access by rail is advised, trains depart from either Prague’s main railway station Hlavní Nadráží in Prague 2 or Smichovské Nadráží in Prague 5. You can plan your journey with the help of the web page jizdnirady.idnes.cz

Dogs must wear muzzles on all forms of public transport, for the duration of the journey. I recommend a supple canvas version which is easily stored in a pocket during your walk and which most dogs find bearable due to the large gaps between the straps. They are inexpensive and can be purchased  in most Prague petshops and even some supermarkets. Don’t be shy to take your dog into a petshop with you to find the right size. It will be infinitely less embarrassing than passengers on public transport staring at you disapprovingly, as your dog, acting like a panicked dingo, tries to wrestle off a tight muzzle. For Prague walks you will need two 30 CZK travel tickets or a transport pass for yourself. Dogs travel free within Prague and in suburban zones, a fare of 24 CZK usually applies. You can check up to date information in English at www.dpp.cz/en/fares-in-the-periphery-areas

As I have previously stated, Prague is a dog friendly city. Where no signposts indicate restrictions, apply the laws of common sense and anticipate when it’s best to restrict your dog to walking alongside you in order to share a path momentarily with young children or a passing cyclist. In each walk description I have endeavored to indicate when it is best to be vigilant i.e. the possibility of cyclists, or when it is important to put your dog back on the leash due to a road ahead. For your dog’s comfort, I have also indicated the access he/she will have to drinking or bathing water during the walk. And finally, for your own comfort I have indicated some places where you can extend the pleasure of your outing by having a meal or perhaps tasting a czech beer, providing of course that you are not driving.

Some of the following walks are perhaps longer or more strenuous than those that you and your dog are used to. Before trying a very long walk, build up stamina gradually, trying shorter walks at a brisk pace.  Remember that pups under six months shouldn’t do very long walks as it puts strain on their growing bodies. For longer walks, I recommend well fitting socks and comfortable trainers or hikingboots. When packing your pockets or bag, bear in mind your four-legged companion and always include a couple of bags for that inevitable doggy need which commonly arises just as you start your walk. I also tend to pack an elastic bandage to temporarily protect a paw in the unfortunate event of a cut pad or injury and finally, a couple of doggie biscuits 🙂

Should you and your dog be walking unaccompanied, it’s always a good idea to inform someone of your plans before setting out. I have indicated in the descriptions, the few zones where you will find mobile phone reception either reduced or inexistant (it’s rare).

Some of my suggested walks partially follow marked trails but generally, they are routes I have just found and explored over the years with my dogs. For those who feel reassured with maps, I recommend the Klub Ceskych Turistu hiking maps. However, if you want to take detailed maps of the specific areas with you on my walks, I highly recommend that you store screen shot close-ups of the zones plus an overview of the itinery using mapy.cz, an invention for which I remain grateful. All these tips, I share in the hope that you will share them too. Please share too, by leaving a comment when you try out our walks.

CONSEILS (Français)

Vous pourrez accéder à toutes mes balades à l’aide des transport en commun ou en voiture. Dans tous les cas nous avons testé les deux options et je vous indiquerai où vous garer et si le stationnement est payant. Afin de planifier un trajet à Prague en bus, métro ou tram, ainsi que pour des traversées en bateau, consultez le site www.dpp.cz ou télécharger l’app pour mobile Pubtran. Pour les balades où un accès en train est recommandé, les trains partent de la gare centrale Hlavní Nadráží à Prague 2 ou Smichovské Nadráží à Prague 5. Vous pouvez planifier le trajet en train à l’aide de la page web jizdnirady.idnes.cz

La muselière est obligatoire dans tous les transports. Je conseille une muselière souple en toile car il se plie et peut ainsi être glissée dans une poche pendant la balade. De plus, la plupart des chiens tolèrent bien ces muselières car il y a de grands espaces entre les lanières. Elles ne sont pas chères et sont disponibles dans la plupart des animaleries et même dans certains supermarchés. Ne soyez pas gêné de rentrer dans l’animalerie avec votre chien pour lui faire essayer plusieurs tailles : ce sera infiniment moins embarrassant que de sentir les regards désapprobateurs des passagers dans un tram pendant que votre chien lutte par terre, comme une bête enragée, à s’arracher une muselière trop petite qui l’étouffe 🙂 Pour toute balade à Prague vous aurez besoin de deux tickets de transport de 30 Kc ou une litačka pour vous. Les chiens voyagent gratuitement dans la ville de Prague et dans les zones en banlieue, un tarif de 24 Kc par chien s’applique. Vous pouvez consulter les tarifs en vigueur, en anglais, à www.dpp.cz/en/fares-in-the-periphery-areas

Je réitère que les chiens sont les bienvenus à Prague. En l’absence de panneaux d’interdiction, il suffit d’appliquer les règles du bon sens et anticipez les situations où il vaut mieux attacher votre chien ponctuellement afin de partager un chemin avec de jeunes enfants ou des cyclistes. Pour vous aider à anticiper, lors de chaque descriptif d’itinéraire, j’ai pris soin d’indiquer les endroits où j’attache mes chiens, par exemple lorsque nous nous approchons d’une route ou piste cyclable. Pour le confort de votre chien, j’ai indiqué l’accès qu’il aura à l’eau pour se désaltérer ou se rafraîchir pendant la balade. De même, pour votre propre confort, j’ai indiqué un endroit à l’issue de la balade, où vous pourrez prolonger le plaisir en déjeunant ou en dégustant une bonne bière tchèque 🙂 (Attention toutefois si vous conduisez ; il y a tolérance zéro à l’alcool au volant). Les balades répertoriées sont de difficulté et de longueur variables. N’oubliez pas qu’un chiot de moins de six mois ne doit faire que de courtes balades. Aussi, si vous n’avez pas l’habitude de faire de très longues balades, améliorez progressivement votre endurance en commençant par les balades courtes. Chaussez-vous de façon adaptée ; baskets avec semelles antidérapantes ou chaussures de randonnée. Pensez à votre chien en vous équipant et n’oubliez pas de mettre dans votre sac un bandage élastique au cas où il se blesse à une patte, quelques sachets pour enlever les crottes qui pourraient survenir avant d’être dans la grande nature (souvent au début des balades, il y a une poubelle). Si vous marchez seul avec votre chien sur un parcours peu fréquenté, ayez le bon réflexe d’informer quelqu’un de votre itinéraire approximatif. J’ai indiqué les quelques zones où vous trouverez la réception mobile réduite ou inexistante (elles sont rares). Certaines balades suivent partiellement un fléchage pour marcheurs mais généralement il faut rester vigilant au descriptif car mes itinéraires sont souvent composés d’un enchaînement de sentiers non balisés qui ont éveillé simplement la curiosité de mes chiens. Pour ceux qui préfèrent se munir de cartes, je recommande les cartes pour randonneurs Klub Ceskych Turistu. Autrement, vous pourrez faire des captures d’écran d’agrandissements des secteurs, grâce à l’application mapy.cz. Je partage avec grand plaisir nos balades avec vous, dans l’espoir que vous passerez un très bon moment dans la nature. Partagez s’il vous plaît, vos commentaires après les balades pour que d’autres puissent se faire une meilleure idée des circuits.

Et bien, allons-y !